Besøg på siden
84298

Unik ip
18351

Næste auktion bliver:

Salgs-listen er klar ca. 10-12 dage før auktionsdag.

Husk onlinebud fra medlemmer indtil kl. 18:59 på auktionsdagen eller brevbud til formanden 24 timer før auktionsstart.

Forsiden Historie Bestyrelsen Vedtægter Møntkvaliteter Aktiviteter Link Auktioner Søg mønt Kontakt Møntforeninger
Foreningens historie

En lille kreds af borgere i Horsens havde gennem et stykke tid talt om, at det måske var en god idé at starte en forening for mønt- og medaljesamlere i byen.

Den 23. februar 1948 mødtes seks samlere for at drøfte en eventuel opstart. Dette medførte at torsdag den 4. marts 1948 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Engells Conditori i Søndergade. Seksten personer mødte op, idet det var rygtedes til samlere fra andre byer i nærheden, at der var ved at blive stiftet en forening for møntsamlere. Det var den første forening i provinsen af denne art, og Horsens Numismatisk Forening er dermed den ældste møntsamlerforening i provinsen. Kun Dansk Numismatisk Forening i København er ældre.

Foreningens formål er at støtte og fremme interessen for mønter og medaljer, samt udbrede kendskabet til de historiske og kulturelle værdier for disse.

Der har siden stiftelsen i 1948 været afholdt ni medlemsmøder om året, hvor hovedpunkterne har været anvisningssalg, foredrag af indbudte gæstetalere, social samvær og kaffe med brød, samt handel og bytteri medlemmerne imellem. I dag er der normalt ca. 160 numre på anvisningssalg på hvert medlemsmøde. Foreningen tager 5% i salær fra sælger og 5% fra køber. Foreningen bestræber sig på, at anvisningssalget er bredt, således at der er noget af interesse for alle medlemmer.

Medlemskontingentet er p.t. 50 kr. pr. sæson.

Potentielle nye medlemmer er altid velkommen til at deltage på et medlemsmøde for at se hvad der foregår.

Bent Kammer, formand


 
84298 / 18351
besøg / unik ip
Horsens Numismatisk Forening • CVR: 29204152 • formanden@horsensmont.dk • Telefon 50 55 38 52 Copyright 2008 © ALIT-WebDesign Horsens