Besøg på siden
29222

Unik ip
4904

Hvis Corona situationen tillader det. vil næste auktion blive: 13.09.2021

Salgs-listen er klar ca. 10-12 dage før auktionsdag.

Husk onlinebud fra medlemmer indtil kl. 18:59 på auktionsdagen eller brevbud til formanden 24 timer før auktionsstart.

Forsiden Historie Bestyrelsen Vedtægter Møntkvaliteter Aktiviteter Link Auktioner Søg mønt Kontakt Møntforeninger
Bestyrelsen og andre nøglepersoner i foreningen
Nr Navn By Telefon Email Bestyrelsespost Valgår
130 Bent Horsens 50 55 38 52 bkam@stofanet.dk Formand, Æredsmedlem 2019
257 Allan Horsens 20 41 88 10 allan@thomsendk.com Sekretær/webmaster 2019
157 Erik Horsens 42 58 19 11 erikbl@hotmail.dk Kasserer 2020
139 Johannes Horsens 75623480 Bestyrelsesmedlem, Æresmedlem 2020
105 Erling Vester Malling 51804633 erlingvester@gmail.com Bestyrelsessuppleant 2019
107 Erling Bendix Odder 40846364 gerdabendix@gmail.com Revisor 2019
20 Søren Horsens 29291271 bachersa@stofanet.dk Revisor supleant 2020

 
29222 / 4904
besøg / unik ip
Horsens Numismatisk Forening • CVR: 29204152 • formanden@horsensmont.dk • Telefon 50 55 38 52 Copyright 2008 © ALIT-WebDesign Horsens